Posted on Leave a comment

Какво е Биохумус

 

Биоторът е органичен продукт, получен в резултат на храненето на червените калифорнийски червеи (Lumbricus rubellus u Eisenia foetida) с органични отпадъци и превръщането им в червееви фекалии. Материал, който е без миризма, богат на органични вещества, хомогенен  и се използва като тор.

Той е рохкава, тъмно кафява, финно гранулирана органична материя.Червеите се хранят с  животински тор и органични отпадъци. По време на храносмилането, тези суровини се променят благоприятно както химически, така и физически. Крайният продукт е “Биотор”, който е най-добрият обогатител на почвата, осигуряващ всичко необходимо за растенията.

Основни аспекти на положителното му въздействие върху растенията:

  1. Мелиоративно действие на биоторът върху почвата.
  2. Хранително въздействие на макроелементите и микроелементите.
  3. Биорегулативно действие на хумифицираната органична материя.

Биохумусът съдържа в концентриран вид  всичките 16 елемента необходими на растенията. Количествата на азот, калий,фосфор, калций, магнезий и всички други елементи са в пъти по-високи отколкото в най-богатата почва. Тези хранителни вещества са лесно усвоими от растенията, като се освобождават бавно, според нуждите им (биоторът подсигурява храна за растенията в период от 3 до 5 години).

Биохумусът е най-добрият органичен тор, съдържащ огромни количества микроорганизми и полезни бактерии, много био активни стимулатори за растенията, аминокиселини, витамини,  антибиотици и хормони получени при храносмилателния процес на червея. Те са много повече, отколкото в оборския тор, да не говорим за неорганичния тор.

Най-ценното на биотора са хуминовите киселини. Хумусът е основен резерв на почвата осигуряващ хранителни вещества, образува водоустойчиви агрегати и подобрява водно-въздушния и режим. Биоторовите частици имат овална форма, подобрчват аерацията на почвата, защото не се слепват. С подобряване структурата на почвата, растенията  растат по-бързо и по-здраво.

Биохумусът задържа влагата и позволява отличен дренаж на почвата. Ненужната вода се оттича, така че корените не изгниват и позволява по-икономично поливане.
Биоторът има бактерицидни свойства, затрудняващи развитието на болести. Растенията по-лесно понасят студ и суша. Биохумусът не съдържа никакви семена на плевели, нито съставки, които възпрепятстват растежа на културите.
Когато се смеси с торф, увеличава биомасата на различните зеленчуци като: домати, салати, краставици, марули, зеле, тиквички и др. Това се дължи на хормоналното действие на Биоторът.
Биохумусът е един от най-важните и главни детоксиканти на пестицидите  в почвата. Той е и биологичен детоксикант на заразени от уранодобив почви и такива замърсени с тежки метали.

Действие на околната среда върху хранене и храносмилане

Червейте са всеядни и се хранят с органични и растителни тъкани в растителните остатъци и от различни животински организми (акари, протозои, нематоди) и бактерии. Органичните вещества са източник за храненето и трябва да е в полуразложено нехомогенно състояние.
Основен източник за храненето на червеите са микроорганизмите, бактериите нямат голямо значение, но гъбите (мицела) имат огромна роля за храненето им. Червеите имат специална ензимна система, която не позволява развитието на някои вируси, които се намират в оборския тор или в животинските остатъци.

Как се променя органичното вещество при преработката му в БИОТОР.

Характеристика

Ясно се наблюдава увеличаване на органичния N във Биоторът, в сравнение с изходния материал. Това е най-силно изразено в полуразложения говежди тор – до 6 пъти и в пресния оборски тор – до 4 пъти.

Сравнителен химичен състав между различен оборски тор и Биохумус:

1

Съдържанието в Биохумуса на калций е най-високо при говеждия тор – с 69%, отпадъци от картофи – 51%, от свински тор – с 46%

На магнезий еднакво обогатен е Биоторът от говежди и свински тор-с по 60%, от картофени отпадъци с 42%.

Съдържанието на N в Биоторът от оборски тор се нарежда на второ място след картофените отпадъци.  Биохумусът от говежди тор се явява азотно-фосфорен- калиево-калциев органичен тор.

 

Хранителни елементи във Биохумусът, получен от различни органични отпадъци

Таблицата показва най-важните хранителни елементи в Биохумусът, получен от различни органични отпадъци.

Най-високо съдържание на N има във Биоторът от свински ,патешки и говежди тор; на P – от патешки / птичи/ и свински тор; на К – от битови отпадъци, птичи и свински тор; на Ca –  птичи, овчи, свински тор и от растителни и битови отпадъци и говежди тор; на Mg – от растителни и битови отпадъци и овчи тор; а Mn – слабо увеличение във Биоторът от птичи и овчи тор.

По данни на Edward and Bohlen в %. Елементи във Биоторът, получени от:

2