Posted on Leave a comment

Биохумус – екологичната алтернатива- ползи и употреба

Биохумусът е естествен тор, получен чрез преработка на органични вещества от червен калифорнийски

Биохумусът представлява :
хомогенна, без миризма, богата на органични вещества дребно гранулирана материя
с тъмнокафяв цвят – резултат от преминаване на угнилия органичен отпадък през храносми-лателния тракт на червея.Съдържа лесно усвоими и значителни като количество макро- и микроелементи и др.Отсъстват характерните за оборския тор патогенни микроорганизми и паразити.Притежава ясно изразени бактерицидни свойства.Семената на плевелите са сведени до минимум.

Биохумус Фермата Пловдив

Какво още се случва, докато той подхранва растенията ви?
При продължителната му употреба добивите нарастват от 30% до 70% поради свойството на биотора да подобрява и укрепва функционирането на почвата като самостоятелна и самооб-новяваща се жива био-система. Той подобрява структурата й – прави я средно-зърнеста и водоустойчива. Това позволява абсорбирането на значителни количества продуктивна влага и храни-телни вещества, които не се отмиват лесно.Почвата придобива по-рохкав строеж, по-слаба пластичност, обработва се по-лесно и
не се напуква силно при изсъхване.Задържа повече въздух, топлина и влага. Създават се благоприятни условия за развитието на полезните микроорганизми, които от своя страна поддържат плодородието й. Детоксикант е за пестициди и тежки метали.

БИОХУМУСЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА:

  1. за основно наторяване на почвата на есен и на пролет;
  2. предсеитбено и присеитбено;
  3. като субстрат за производство на семена и разсад;
  4. като субстрат за вкореняване на резници и други растения;
  5. за подхранване през вегетационния период;
  6. за подготовка на различни смески за оранжерии, саксии и др.

Фермата Пловдив
Препоръчителни дозировки

ОСНОВНО ТОРЕНЕ – преди основната обработка на почвата се посипва между 100-500 мл/ м? според почвата и културата.

ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗСАД: Накисване на семената преди засяване – 150 мл биотор престояват 12 часа в 1 л вода, от време на време се разбърква, прецежда се. В разтвора се накисват за 5 – 6 часа семената, луковиците или картофите за садене. Разстилат се да изсъхнат.
Разсад в саксии – смес от 1 част биохумус и 4 до 5 части почва, торф, перлит (по обем) – според едрината на разсада от съответния растителен вид.
Разсадопроизводство в лехи – преди засяването 1 л биотор се разпръсква на
1 кв. м от лехата, след което се размесва с горния слой почва.

ЦВЕТЯ В САКСИИ:
При засаждане в саксията се смесва 1 част биотор и 3 части почва.
Подхранват се всеки 2 – 3 месеца, като при по-малките саксии 2 – 4 лъжици
биотор се смесват с горния слой почва, при саксии с около 15 см в диаметър се слага една шепа, при големи саксии – максимум до две.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, КАРТОФИ, ЯГОДИ И ЦВЕТЯ:

При засаждане 50 – 200 мл биохумус на растение се слагат в гнездото или лехата.
– домати – 100 мл на растение
– пипер – 50 мл на растение
– краставици – 200 мл на растение
– картофи – 100 -150 мл на гнездо
– ягоди – подготовка – след оран – 300 – 350 мл/м? и последващо оросяване,
припосадъчно – 200 – 250 мл на метър леха
– цветя – от 0,5 до 2 л/м2 или 50-150 мл на растение
За подхранване (при нужда) през вегетационния период се добавят 50 – 200 мл на растение според културата.
За листните зеленчуци, моркови и др. – при засяването 1 л биохумус се разпръсква на 1 м? от лехата, след което се размесва с горния слой почва. Подхранване – около 150 – 200 мл биотор на 1 м?.
Листно торене – 1 част биотор се накисва в 10 части вода. Престоява 12 – 24 ч.,от време на време се разбърква, утаява се, прецежда се. С бистрата течност се пръскат листата, а кашата се насипва в корените – освен че подхранва растенията, облекчава борбата с болести и вредители по растенията.

Fermata-Plovdiv

ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ПРИ БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Използват се от 100 до 500 л/дка в зависимост от конкретната почвена характеристика. При сеидба на гнездо биохумусът се разпределя равномерно по всички гнезда или лехи. При директна сеитба се разпръсква равномерно по цялата повърхност. При необходи-мост се подхранва с по 50 – 100 мл на растение.

ОРАНЖЕРИИ – внасянето на биотор в количества 200 – 300 мл/кв.м помага за формиране на водоустойчива зърнеста структура на почвата и благоприятства развитието на полезните микроорганизми, силно намалени в оранжерийната почва поради използването на дезинфекциращи препарати.

ДРЪВЧЕТА, ЛОЗЯ, ХРАСТИ, РОЗИ:
При засаждане в ямата се внасят
– 2 – 4 л биотор на дръвче;
– 1 – 2 л на храст или роза;
– 0,3 – 0,4 л на лозова пръчка.
Подхранване – през есента или пролетта биоторът се смесва с почвата над кореновата система
– 1 – 3 л на дръвче;
– 0,3 – 1 л на лоза, храст, роза.
* Специално за разсадниците – биохумусът, за разлика от оборския тор, не съдържа амонячен N, който предизвиква неконтролируемо развитие на стъблото.

ТРЕВНИ ПЛОЩИ:
При засяването 150 – 200 мл биотор на м? се посипват върху площта за сеене,смесват се с горния слой почва и се посяват семената.
За подхранване след косене се поръсват 50 – 150 мл на м? и се полива обилно.

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗЕМИ:
Поръсват се 3 литра биотор на м? и се смесват с 10 сантиметровия повърхностен слой на почвата.

*Забележка – където препоръчителните норми са в голям толеранс,
трябва да се има предвид изтощеността на почвата и едрината на растението според вида и възрастта. Препоръчваните съотношения са по обем, а не по тегло.

Съхранение – на проветриво място, без пряка слънчева светлина и при нормална относителна влажност на въздуха.
Бележка: поради хигроскопичността и променливостта на теглото биохумусът се измерва в литри.

Агрохимически анализи: Органично вещество – 47,54%, органичен въглерод – 27,58%, рН /Н2О/ – 7.85; соли 1.73 mS. Общи: N – 1.94%, P2O5 – 1.77%. K2O – 0.887%, CaO – 3.31%, MgO – 0.920%. Водоразтворими: N-NH4 – 10.5 mg/kg, N-NO3 – 372.0 mg/kg, P2O5 – 306,0 mg/kg, K2O – 1739 mg/kg, CaO – 1234.0 mg/kg, MgO – 481.0 mg/kg, Cl – 385.0 mg/kg, SO4 – 403.0 mg/kg, Na – 109.0 mg/kg.
Елементен анализ: Cd – 0,675 mg/kg, Cr – 32,3 mg/kg, Cu – 42,9 mg/kg, Ni – 14,3 mg/kg, Pb – 12,0 mg/kg, Zn – 140,0 mg/kg, Hg – 0,136 mg/kg, B – 14,1 mg/kg, Fe – 6347,0 mg/kg, Mn – 452,0 mg/kg.