Posted on Leave a comment

Кога да прилагаме биохумуса? На Пролет или Есен? А защо не и двете?!

Като висококачествен органичен тор биоторът намира широко приложение при всички земеделски култури в биологичното земеделие. Биоторът се използва като:
• Тор – пролет и есен.
• За подхранване през вегетационния период.
• Като основа за хранене на растенията при биологичното земеделие.
• Като основа на субстрати за отглеждане на цветя и производство на семена и разсад.
• Като основа на субстрати за вкореняване на резници и други растения.
• За подготовка на различни субстрати за оранжерии.
Следват препоръчителни дозировки. На практика се използват от
100 до 400 литра/дка. Биоторът не изгаря дори и най-слабите растения и може да се употребява и в по-големи количества. Дозировките зависят и от характеристиките на конкретната почва. Поради хигроскопичността и променливостта на теглото био- торът се измерва в литри. Той се използва както за основно торене, така и за подхранване на всички земеделски култури.

cropped-1-2.jpgНАКИСВАНЕ ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ
150 мл биотор се поставят в 1 л вода в продължение на 12 часа, след което в този разтвор се държат 5–6 часа семена, луковици или картофи за посев.
РАЗСАД В САКСИИ
Сади се в смес от 1 част биотор и 4 до 5 части почва (по обем, а не по тегло).
РАЗСАДОПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ В ЛЕХИ
1л биотор се разпръсква на 1 м2 от лехата, след което се размесва с горния слой почва.
ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ПРИ БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Използват се от 100 до 500 л/дка в зависимост от конкретната почве- на характеристика. При сеитба био- торът се разпределя равномерно пo всички гнезда или лехи. При директна сеитба той се разпръсква равномерно по цялата повърхност. Ако е необходимо, се използва за подхранване – по 50–100 мл/растение.
В РАЗСАДНИЦИТЕ
С участието на 10 % биотор растителната маса се увеличава до 95 %, защото се поддържа нормална влажност, стабилна температура, добре развита коренова система и силно стъбло. В разсадниците не може да се използва чист оборски тор, защото съдържа амонячен N, който предизвиква „неконтролирано“ развитие на стъблото.
В ОРАНЖЕРИИ
Внасянето на биотор в количества 200–250 кг/дка помага за формиране на водоустойчива зърнеста
структура на почвата. Използването му в оранжерии е важно мероприятие, защото в почвата на тези съоръжения е силно намалено количеството на микроорганизмите, в резултат на използването на дезинфекциращи препарати.

Влияние-на-биохумуса-върху-почвата
ЦВЕТЯ В САКСИИ
При засаждане се смесва 1 част биотор и 3 части почва. Подхранва се всеки 2–3 месеца, като 2–4 лъжици биотор се смесват с горния слой почва.
ПЛОДНИ ДРЪВЧЕТА, ЛОЗЯ, ХРАСТИ, РОЗИ
При засаждане в ямата се поста- вят 2–4 л биотор на дръвче; 1–2 л на храст или роза; 0,3–0,4 л на
лозова пръчка. При подхранване през пролетта и есента се слагат 1–3 л биотор на дръвче; 0,5–1,5 л на лоза, храст, роза. След това се смесва с почва.
ТРЕВНИ ПЛОЩИ
Преди засяване: 150–200 мл биотор на м2, смесени с горния слой почва. При подхранване: 50–150 мл/ м2 (след косене), като се полива обилно.
РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗЕМИ
Смесват се 3 л биотор на м2 с 10-сантиметровия повърхностен
слой на почвата.
ПРИЛАГАНЕ:
За всички култури биоторът може да се използва сух (заоран или разхвърлян на повърхността), като разтвор или във вид на суспензия.
СЪХРАНЕНИЕ:
На проветриво място, без обилна светлина и при нормална относителна влажност на въздуха.

Намерете ни на sales@fermata-plovdiv.com и  +359889931516.